Cô giáo Đinh Thị Hằng là một giáo viên tiểu biểu của trường nhiều năm liền cô giáo đã được tặng giấy khen lao động tiên tiến.