Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Trường Mầm Non Lai Đồng là một trong 3 đơn vị giáo dục thuộc địa bàn xã Lai Đồng, trường được thành lập theo quyết định số 124/QĐ - GD &ĐT ngày 24/09/1995 của Giám đốc Sở giáo dục Vĩnh Phú và chính thức đi vào hoạt động từ năm học 1995 - 1996 với tên gọi Trường Mẫu Giáo Lai Đồng. Đến tháng 11 năm 2004 trường được đổi tên thành Trường Mầm Non Lai Đồng đóng tại khu Vường 1 - xã Lai Đồng - Huyện Tân Sơn - Tỉnh Phú Thọ.